تــــبــازیـــــو چگونه در بدن عمل می کند؟
ام اس یک بیماری خود ایمنی است که در آن سلول های سیستم ایمنی (لنفوسیت هایB  وT) پیامی را به اشتباه دریافت کرده و به اعصاب سیستم عصبی مرکزی که شامل مغز و نخاع است، حمله می کنند . این مناطق آسیب دیده به صورت ضایعات مغزی دیده می شوند و می توانند مشکلاتی را برای فرد به وجود آورند که با کم کردن فعالیت سلول هاس سیستم ایمنی می توان التهاب و آسیب وارده را محدود کرد.

تبازیو به گونه ای متفاوت از دیگر درمان های ام اس عمل می کند و این گونه تصور می شود که این دارو با جلوگیری از تولید  سلول های سیستم ایمنی (لنفوسیت B و لنفوسیتT ) از حمله ی آن ها به سیستم عصبی مرکزی و اعصاب جلوگیری می کند. هر چند مکانیسم دقیق داروی تبازیو هنوز ناشناخته است ولی به نظر می رسد تبازیو از طریق مسیرهای دیگری نیز بتواند در کنترل بیماری ام اس موثر باشد.