تبازیو و بارداری
اطلاعاتی در مورد بارداری در مصرف کنندگان تبازیو:
آسیب رساندن به جنین: تبازیو ممکن است باعث آسیب رسیدن به جنین مادران باردار شود. در صورتی که باردار هستید از این دارو استفاده نکنید و در صورت استفاده از این دارو حتما از روش های مطمئن جلوگیری از بارداری استفاده کنید.
• اگر شما خانم هستید، قبل از شروع استفاده از تبازیو باید حتما تست بارداری را انجام دهید و در طول مصرف دارو از  روش های مناسب جلوگیری از بارداری استفاده بنمایید.
• بعد از قطع داروی تبازیو با توجه به نیمه عمر طولانی آن هم چنان از بارداری جلوگیری کنید تا زمانی که تست خون شما نشان دهد که سطح تبازیو به اندازه کافی پایین آمده است.
مردانی که تبازیو مصرف می کنند :
• اگر همسر شما قصد بارداری دارد به سرعت باید مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک خود مشورت کنید تا سطح دارو را در خون شما کاهش دهد.
• اگر همسر شما قصد بارداری ندارند ، در طی مصرف تبازیو حتما از روش های مطمئن جلوگیری از بارداری استفاده بنمایید. و به این خاطر که تبازیو تا مدت طولانی بعد از قطع مصرف دارو (2 سال) همچنان در خون شما باقی می ماند، حتما بعد از قطع مصرف  تا مدتی که سطح دارو در خون شما پایین بیاید، از بارداری جلوگیری کنید.